Ogłoszenia duszpasterskie - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Idź do spisu treści

Menu główne

Ogłoszenia duszpasterskie

Aktualności

2. Niedziela Adwentu- 10 grudnia 2017

1. Na wieńcu adwentowym zapłonęła druga świeca, która symbolizuje wiarę patriarchów  Narodu Wybranego w dar Ziemi Obiecanej. Adwent – to bardzo krótki okres liturgiczny. Pomyślmy, jak wygląda nasze adwentowe czuwanie i jak wypełniamy adwentowe postanowienia? Czy uczestniczymy w roratach? Czy podejmujemy uczynki miłosierdzia? Dziś w całej Polsce odbywa się akcja zbierania ofiar do puszek w ramach obchodu Dni Modlitw i Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

2. Poświęcenie opłatków wigilijnych odbędzie się (odbyło się)  dziś  podczas Mszy św. o godz. 9.00.  Bardzo prosimy o pomoc w roznoszeniu opłatków  osoby, które robiły to w poprzednich latach oraz członków Rady Parafialnej i grup duszpasterskich działających w Sanktuarium. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się koniecznie jeszcze dzisiaj w kancelarii parafialnej. Opłatki będą roznoszone od początku tego tygodnia przez upoważnione przez o. Proboszcza osoby. Ofiary składane przy okazji rozprowadzania opłatków będą w całości przeznaczone na prace konserwatorskie przy  naszym kościoła.

3. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła obchodzić będziemy:
- w środę – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy;
- w czwartek – wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana;

4. Zachęcamy do licznego udziału w roratach., które sprawujemy w poniedziałki, środy i piątki - o godz. 17.30 oraz we wtorki, czwartki i soboty - o godz. 7.00.

5. Pragniemy poinformować, że posiadamy jeszcze świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – tzw. świece Caritasu. Dochód z zakupionych świec przeznaczony jest na cele charytatywne prowadzone przez Caritas takie jak: organizowanie letniego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin, dożywiane dzieci w szkole, paczki świąteczne, wspieranie funkcjonowania świetlic środowiskowych. Cena jednej świecy – 5 zł.

6. Rekolekcje adwentowe w naszym sanktuarium rozpoczną się w tym roku w środę 20 grudnia i będą trwały do soboty 23 grudnia. Nauki wygłosi o. Zenobiusz Żak – asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i duszpasterz naszego Sanktuarium.

7. Już dziś możemy włączyć się w prowadzoną przez nas doroczną akcję przygotowania świątecznych paczek żywnościowych dla potrzebujących osób z naszej parafii. Na ten cel można złożyć „Jałmużnę Adwentową” do skarbonki św. Antoniego umieszczonej w filarze pod chórem. Radość i wdzięczność obdarowanych przez nas osób, niech będzie dla nas najlepszą nagrodą.

8. W najbliższą sobotę  16 grudnia rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus, której modlitwy odmawiać będziemy przez kolejne 9 dni na zakończenie Mszy św. wieczornej.

9. Wysłuchajmy obecnie krótkiego listu naszego Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka skierowanego do wiernych Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej:

Drodzy Duszpasterze i Wierni Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
        Przeżywany Jubileusz 25-lecia powstania naszego Kościoła Diecezjalnego wzywa nas do wdzięczności Bogu za wszelkie dary i łaski, jakie stały się naszym udziałem na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, ale jednocześnie stawia przed nami ważne zadanie troski o skarb wiary, złożony w nasze serca podczas Sakramentu Chrztu Świętego. Zarówno wobec naszych przodków, którzy niejednokrotnie zapłacili najwyższą cenę za wierność Chrystusowi, jak też wobec młodego pokolenia, często zagubionego na drogach współczesności, jesteśmy zobowiązani do tego, aby dać świadectwo wiary dojrzałej, zaangażowanej i opartej o niezbędną wiedzę religijną. Wydaje się oczywistym, że bez takiego pragnienia i wysiłku podjętego dla realizacji owego zobowiązania, nie spełnimy dziś oczekiwań Chrystusa wobec nas samych i współczesnego świata, w wielu sprawach  odchodzącego od Boga.
Odpowiadając na te wezwania, a jednocześnie realizując jedno z zaleceń Programu Duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na lata 2017-2019, aby głosić katechezy dla dorosłych w temacie roku: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, uznałem, że wskazane i bardzo pożyteczne będzie podjęcie dzieła krótkich katechez, prezentowanych przez kapłanów, siostry zakonne, katechetki, katechetów i wiernych świeckich w naszych kościołach i kaplicach w każdą niedzielę przed rozpoczęciem Mszy świętych.
      Treść około dziesięciominutowych katechez została przygotowana przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego naszej Kurii Diecezjalnej. Głoszenie katechez rozpocznie się od dnia 7 stycznia 2018 r., tj. od Niedzieli Chrztu Pańskiego – ta data staje się również niejako symboliczna, gdyż zwraca uwagę na chrzest Chrystusa jako początek Jego publicznego nauczania i jednocześnie na Chrzest święty jako początek życia wiarą i troski o wiarę każdego ucznia Chrystusa.
       Gorąco zachęcam, by sami duszpasterze, bądź przygotowane odpowiednio osoby, włączyli się wielkodusznie w to głoszenie podstawowych prawd wiary i zasad chrześcijańskiego życia. Niech nikt nie poskąpi czasu i zaangażowania dla odnowienia w sobie głębszej zażyłości z Chrystusem i jego Kościołem, by wydać owoc radosnego i owocnego świadectwa życia z Chrystusem według Jego Ewangelii.
      Już dziś dziękuję za odpowiedzialne podjęcie dzieła katechez i to pogłębianie naszej wiedzy religijnej, przekładającej się na świadectwo życia oraz błogosławię wszystkim w Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.
 + Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

10. W minionym tygodniu odszedł do Pana Ksiądz Kanonik Edward Wójcik rezydent Domu Seniora przy Parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie, wieloletni proboszcz parafii w Dołhobyczowie. Otoczmy zmarłego Kapłana naszą życzliwą pamięcią i modlitwą.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego