Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

BIERZMOWANIE

  Sakrament bierzmowania udzielany jest co 2 lata młodzieży z VIII klasy szkoły podstawowej oraz z I klasy szkoły ponadpodstawowej.

Przygotowują do niego katecheci w czasie zajęć szkolnych oraz na specjalnej katechezie przy parafii. Przypominamy, że do tego sakramentu przystępujemy w parafii zamieszkania ( a nie np. w parafii, na terenie której znajduje się szkoła, w której się uczę!). Do końca sierpnia zgłaszamy w kancelarii chęć przygotowania się i przyjęcia bierzmowania w rozpoczynającym się roku szkolnym. Kandydaci zostaną poinformowani o terminach i sposobie przygotowania. Natomiast do końca października trzeba dostarczyć metrykę chrztu świętego.