Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

,,Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych  cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby  łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu''.   (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 356).

  Ojciec Proboszcz odwiedza chorych i osoby starsze z naszej parafii (które ze względów zdrowotnych nie są w stanie uczestniczyć w Mszy św. w kościele) zawsze w pierwszy piątek miesiąca od godz. 9:00; oraz po uprzednim podaniu informacji w ogłoszeniach duszpasterskich z okazji:

- Świąt Bożego Narodzenia,

- Świąt Wielkanocnych.

Ponadto – kapłan z tutejszego klasztoru jest zawsze do dyspozycji w razie gdyby ktoś z parafian nagle potrzebował sakramentu chorych.

Osoby te można zgłaszać:

- w zakrystii,

- kancelarii parafialnej

- telefoniczne – 696 262 262

Podczas odwiedzin chorym udzielany jest:

- Sakrament Pokuty (jeżeli osoba chora prosi  spowiedź),

- Komunia św. (jeżeli chory nie jest w stanie przyjąć Komunii św. powiadamiamyo o tym przy zgłoszeniu),

- Sakrament Namaszczenia Chorych (na prośbę chorego lub kogoś z rodziny).

Co należy przygotować?

- Stół nakryty białym obrusem,

- Krzyż i dwie zapalone świece,

- Można przygotować naczynie z wodą święconą.


Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest:

- chorym i osobom starszym,

- osobom umierającym.

  Jest to przede wszystkim sakrament uzdrowienia o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu:

,,Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieśkończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.”

  Ewangelie świadczą o tym, że Chrystus wielką troską otaczał chorych w ich potrzebach cielesnych i duchowych oraz że to samo polecił czynić swoim wiernym. Szczególnym wyrazem tej troski jest ustanowiony przez Niego, a ogłoszony w liście św. Jakuba (por. Jk 5,14-16) sakrament namaszczenia chorych, którego Kościół udziela swoim członkom przez namaszczenie i modlitwę kapłanów.

 Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł ba duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętych chorobą, potężną moc i obronę.

 Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwość choroby, ale także je przezwyciężyć i odzyskać zdrowie, jeżeli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy. Jeżeli jest to potrzebne, namaszczenie odpuszcza grzechy.


  Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym – dlatego należy pamiętać, żeby w niebezpieczeństwie śmierci odpowiednio wcześnie wezwać kapłana!