Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

,,Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu''. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 379).


Sakrament małżeństwa mogą przyjąć ci narzeczeni:

- którzy w świetle wiary rozeznali, że małżeństwo jest ich powołaniem życiowym,

- którzy ukończyli 18 lat,

- z których przynajmniej jedno posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie (nie mylić z zameldowaniem) albo miesięczny pobyt z zamiarem zamieszkania w naszej parafii,

- którzy przeszli odpowiednie przygotowanie chrześcijańskie i małżeńskie.


1. Zasadą ogólnie przyjęta na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się parafii faktycznego zamieszkania (a nie stałego czy tymczasowego zameldowania) narzeczonej i narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na konieczność zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (czyli specjalną zgodę) na ślub w innym kościele. Podobnie – gdy ktoś chciał zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele, a nie pochodziłby z naszej parafii – potrzebuje na to zgody (licencji) od swojego Księdza Proboszcza. 2. Warto wrócić do niestety zapomnianego już zwyczaju zaręczyn, które zawierano na kilka miesięcy, a czasem nawet lat przed ślubem.

3. Zarezerwować dzień i godzinę ślubu można nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa.

4. Na 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Ojcem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego. Na spisanie tego protokół trzeba przynieść następujące dokumenty:

- dowód osobisty narzeczonego i narzeczonej,

- świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej lub zawodowej,

- świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania – ważne trzy miesiące,

- świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego ważne trzy miesiące,

- zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych.

5.  Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują ,,Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi'', którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez dwie niedziele.6.  Narzeczeni otrzymują także karteczkę do spowiedzi św. na dwie spowiedzi przed zawarciem ślubu. Należy pamiętać by spowiedzi następowały w miesięcznym odstępie i po każdej spowiedzi poprosić o podpis spowiednika. Przed rozpoczęciem spowiedzi należy powiedzieć księdzu spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna.7.  W wypadku ślubu konkordatowego potrzebne jest ,,Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa''. Zaświadczenie to jest ważne sześć miesięcy. Narzeczeni otrzymują je w dwóch kopiach w Urzędzie Stanu Cywilnego. 8.  Jest możliwe dodatkowe strojenie kościoła – np. dodatkowe kwiaty, itp. - odpowiedzialna jest za to wyznaczona osoba w parafii, z którą  można się skontaktować za pośrednictwem Ojca Proboszcza. Można też wynająć zajmującą się tym firmę. Zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi w kościele nie można umieszczać żadnych sztucznych kwiatów.9.Dzień przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami przychodzą do kancelarii parafialnej po Mszy św. o godz. 17.30 (podczas tej Mszy św. mogą skorzystać z sakramentu pokuty) i składają podpisy w Księdze Małżeństw. Wtedy także sprawdza się czy wszystkie dokumenty są w komplecie. Następnie narzeczeni otrzymują wskazówki odnośnie przebiegu ceremonii zaślubin oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.


KONFERENCJE DLA NARZECZONYCH odbywają się w tutejszej parafii wyłącznie dla osób zawierających sakrament małżeństwa w naszym kościele.