Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

Pogrzeb zaliczany jest do sakramentaliów Kościoła.1. W celu dopełnienia formalności pogrzebowych należy zgłosić się do kancelarii parafialnej można to uczynić nawet poza godzinami urzędowania.2. Pogrzeb załatwia najbliższa rodzina w parafii zamieszkania zmarłego. Jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią zamieszkania – potrzebna jest zgoda na pochówek od proboszcza, na terenie którego parafii zmarły zamieszkiwał.3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć kartę zgonu wystawioną przez lekarza oraz skrócony akt zgonu z USC oraz zaświadczenie księdza kapelana o przyjęciu przed śmiercią sakramentów św. (dotyczy to zmarłych w szpitalu).4. Pogrzeb, miejsce grobowe i wszelkie inne sprawy związane z pogrzebem są załatwienia zgodnie z prawem państwowym i prawem kościelnym, które to prawa się wzajemnie uzupełniają w tych kwestiach. Cmentarzem kościelnym w Hrubieszowie zarządza parafia pw. Świętego Ducha.